Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 195-ЕП
София, 21.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев и Валентин Кирилов Касабов в качеството им на представляващи партията, заведено под № 9 на 17 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите: Валери Симеонов Симеонов, Славчо Пенчев Бинев, Велизар Пенков Енчев, Силвия Чавдарова Трендафилова, Александър Духомиров Минев, Анна Мария Людмилова Гюзелева, Румен Димитров Христов, Константин Живков Бачийски, Розалия Василева Николова, Доброслав Иванов Иванов, Любомир Александров Желев, Николай Иванов Божков, Светослав Генадиев Георгиев, Ивайло Вагенщайн Русинов, Георги Василев Манев, Данчо Димитров Хаджиев и Борис Янков Ячев.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № 92-00-160 от 17.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Валери Симеонов Симеонов
2. Славчо Пенчев Бинев
3. Велизар Пенков Енчев
4. Силвия Чавдарова Трендафилова
5. Александър Духомиров Минев
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева
7. Румен Димитров Христов
8. Константин Живков Бачийски
9. Розалия Василева Николова
10. Доброслав Иванов Иванов
11. Любомир Александров Желев
12. Николай Иванов Божков
13. Светослав Генадиев Георгиев
14. Ивайло Вагенщайн Русинов
15. Георги Василев Манев
16. Данчо Димитров Хаджиев
17. Борис Янков Ячев

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.04.2014 в 21:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол