Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 196-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чирпан, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Чирпан, област Стара Загора, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-51 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Чирпан.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чирпан, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Станчев Петров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надка Видева Петкова

 

СЕКРЕТАР:

Желязка Петрова Заркова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Вълчев Жеков

 

 

Борислав Илиев Ненчев

 

 

Галя Стоянова Вазова

 

 

Наталия Тодорова Рабаджиева

 

 

Галина Цонкова Сивова

 

 

Росица Стефанова Радева

 

 

Весела Георгиева Нанева

 

 

Петър Димитров Стоянов

 

 

Цонка Трифонова Димова

 

 

Калина Спасова Колева

 

 

Надежда Христова Иванова

 

 

Николай Тонев Комбаков

 

 

Пенка Христова Илиева

 

 

Цветелина Ангелова Иванова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол