Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 196-ЕП
София, 21.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА", подписано от Вергиния Василева Костадинова в качеството й на пълномощник на Маргарита Милева Милева - представляваща партията, заведено под № 8 на 17 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Маргарита Милева Милева, Боян Борисов Киров, Ирина Петкова Алексова, Огнян Борисов Боюклиев, Силвия Красимирова Кирилова, Александър Цветков Богданов, Цветелина Нотева Христова, Петър Кирилов Христозов, Анелия Георгиева Дамянова, Димитър Чавдаров Панайотов, Вергиния Василева Костадинова, Николай Любомиров Радулов, Радостина Антонова Божкова, Юрий Георгиев Сапунджиев, Янко Илиев Стоянов, Павел Райков Павлов и Мариян Йорданов Димитров.
Към заявлението са приложени следните документи:
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо с изх. № 92-00-160 от 17.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Маргарита Милева Милева
2. Боян Борисов Киров
3. Ирина Петкова Алексова
4. Огнян Борисов Боюклиев
5. Силвия Красимирова Кирилова
6. Александър Цветков Богданов
7. Цветелина Нотева Христова
8. Петър Кирилов Христозов
9. Анелия Георгиева Дамянова
10. Димитър Чавдаров Панайотов
11. Вергиния Василева Костадинова
12. Николай Любомиров Радулов
13. Радостина Антонова Божкова
14. Юрий Георгиев Сапунджиев
15. Янко Илиев Стоянов
16. Павел Райков Павлов
17. Мариян Йорданов Димитров

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 21.04.2014 в 22:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол