Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1973-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-893 от 27.07.2012 г. от Ирина Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч. Предлага се на мястото на Любомир Найденов Георгиев - член на ОИК - Ловеч, да бъде назначена за член на ОИК Станка Русенова Саева. Приложени са молба от Любомир Найденов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16,ал. 2 от ИК от Станка Русенова Саева; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Станка Русенова Саева; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Николай Нанков Нанков и пълномощно от Николай Нанков Нанков на Ирина Любенова Митева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Станка Русенова Саева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол