Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1977-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-896 от 08.08.2012 г. от Красимир Първанов - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за назначаване за член на ОИК - Пазарджик, на Цанко Кирилов Бангьозов на мястото на Стойко Николов Власев. Приложени са заявление за освобождаване от Стойко Николов Власев; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Цанко Кирилов Бангьозов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Стойко Николов Власев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Цанко Кирилов Бангьозов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол