Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1978-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Рудозем, област Смолян, назначена с Решение № 300-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-894 от 03.08.2012 г. и вх. № ОИК-895 от 06.08.2012 г. от Ферид Асанов Добревски - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Рудозем, за назначаване като заместник-председател на ОИК - Рудозем, на Андрей Миленов Пехливанов на мястото на Милен Тодоров Вълчев и от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Смолян, за назначаване като член на ОИК - Рудозем, на Илко Ясенов Дерменджиев на мястото на освободената Десислава Росенова Сюрджиева. Приложени са копия от пълномощни на Ферид Добревски и Николай Мелемов; заявление за освобождаване от Милен Тодоров Вълчев; декларации по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за висше образование на Андрей Миленов Пехливанов и Илко Ясенов Дерменджиев; копие от личната карта на Илко Ясенов Дерменджиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Милен Тодоров Вълчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Андрей Миленов Пехливанов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Илко Ясенов Дерменджиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол