Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 198-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кирково, област Кърджали, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-135 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 05.08.2011 г. и на 08.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кирково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Невена Детелинова Цанкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Илиев Дачев

 

СЕКРЕТАР:

Детелина Пламенова Попова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Лилия Христова Арабаджиева-

Сивова

 

 

Веска Стайкова Радионова

 

 

Анита Славчева Коруйкова

 

 

Христина Андреева Радославова

 

 

Диана Георгиева Ангелова

 

 

Стефан Малинов Тодоров

 

 

Рени Желева Маринова

 

 

Аделин Петров Манолов

 

 

Антония Антонова Рускова

 

 

Расим Юсеин Джелепли

 

 

Зекийе Али Хасан

 

 

Христина Петрова Богданова

 

 

Марияна Стоянова Балтова

 

 

Младен Красимиров Христов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол