Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1986-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: временно заместване на секретаря на ОИК в община Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-263/08.09.2015 г. от Марин Китанов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Петрич, с приложено заявление от Атушка Събева Маркова - секретар на ОИК в община Петрич, за временното й освобождаване като секретар на ОИК Петрич, поради невъзможността й да участва в заседания на същата до 30 септември 2015 г. поради заболяване.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Атанас Георгиев Ямалиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.5 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Ямалиев, ЕГН ... като секретар на ОИК в община Петрич на мястото на Атушка Събева Маркова за периода от 8 септември 2015 г. до 30 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол