Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 199-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борово, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Борово, област Русе, от 29.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-8 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия - Борово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борово, област Русе, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ростислав Христов Димов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милчо Божанов Николов

 

СЕКРЕТАР:

Иван Василев Костадинов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мая Георгиева Дакова

 

 

Галина Петрова Пенчева

 

 

Атанас Илиев Николаев

 

 

Марияна Петкова Георгиева

 

 

Росица Йорданова Кънева

 

 

Несрин Реджебова Юсеинова

 

 

Иванка Василева Новакова

 

 

Бориска Димитрова Ганчева

 

 

Цветанка Донева Антова

 

 

Стефан Цветанов Цветков

 

 

Нилюфяр Бейтулова Бейтулова

 

 

Десислав Дамянов Братованов

 

 

Пламена Димитрова Кръстева

 

 

Нилка Ангелова Рачева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол