Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 200-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Каолиново, област Шумен, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-64 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Каолиново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Хюдаим Незир Мехмед

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тонка Маринова Славова

 

СЕКРЕТАР:

Еркан Идрис Юмер

 

ЧЛЕНОВЕ:

Реджеб Зюлкюфов Юдаимов

 

 

Мария Йорданова Иванова

 

 

Мелиха Салим Ешреф

 

 

Хюлия Сейдула Тахир

 

 

Хюлия Метин Хасанова

 

 

Ширин Мусамедин Мехмед

 

 

Фикрие Фикретова Руфи

 

 

Маргарита Йорданова Стоянова

 

 

Назмие Хасанова Мехмедова

 

 

Фатме Мехмед Мехмедали

 

 

Седат Фикрет Али

 

 

Станислав Атанасов Костадинов

 

 

Нихат Ахмед Рушан

 

 

Николай Веселинов Николов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол