Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2006-ПВР/МИ
София, 22.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-900 от 22.08.2012 г. от Гинче Димитрова Караминова - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - Пазарджик, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на Янчо Николов Дрянов да бъде назначен Атанас Иванов Качаков, а на мястото на Христина Геомарова Ганчева да бъде назначен Кръстьо Йорданов Костадинов. Към предложението са приложени: молба от Янко Николов Дрянов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Иванов Качаков; молба от Христина Геомарова Ганчева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Кръстьо Йорданов Костадинов; пълномощно от Цветан Георгиев Цветанов в полза на Дончо Спасов Баксанов, областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Пазарджик и пълномощно от Дончо Спасов Баксанов в полза на Гинче Димитрова Караминова - общински координатор на ПП „ГЕРБ" за община Пазарджик.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Янчо Николов Дрянов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Христина Геомарова Ганчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Кръстьо Йорданов Костадинов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Атанас Иванов Качаков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.08.2012 в 20:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол