Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 201-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-96 от 10.08.2011 г. са постъпили от кмета на община Кочериново, област Кюстендил, писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Кочериново.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Кочериново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Божидар Михайлов Йосифов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Любенов Ненов

 

СЕКРЕТАР:

Даниела Костадинова Миланова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Наталия Благоева Граховска

 

 

Иван Любомиров Тошев

 

 

Йордан Стоичков Атанасов

 

 

Методи Любчов Новачки

 

 

Станка Янкова Златина

 

 

Анна Александрова Манолова

 

 

Илинка Захариева Клисурска

 

 

Петя Петрова Демиревска

 

 

Налян Ахмед Каябашлъ-Стоянова

 

 

Радослав Жан Балабанов

 

 

Ива Стоименова Черногорска

 

 

Исталиана Мирчова Стоилкова

 

 

Йорданка Крумова Бозовайска

 

 

Ана Георгиева Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол