Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2018-МИ
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ГЛАС НАРОДЕН", подписано от Светослав Емилов Витков - председател, Венцислав Емилов Мицов, Ясен Рачев Рачев и Димитър Кирилов Иванов качеството им на пълномощници на представляващия партията, заведено под № 63 на 8 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 02.09.2015 г. от СГС - ФО, VІ-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г.;

2. Образци от подписите на представляващите партията - 4 бр.;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-474 от 02.09.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013 и 2014 г.;

5. Удостоверение изх. № 111-33 от 07.09.2015 г. от „Първа инвестиционна банка" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4744 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Информация за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

8. Пълномощни от председателя на партията Светослав Емилов Витков в полза на: Венцислав Емилов Мицов, рег. № 11199/01.09.2015 г., Димитър Кирилов Иванов, рег. № 11198/01.09.2015 г., и Ясен Рачев Рачев, рег. № 11200/01.09.2015 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: ПП „ГЛАС НАРОДЕН".

От протокол с вх. № МИ-04-03-104 от 8 септември 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ГЛАС НАРОДЕН" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ГЛАС НАРОДЕН".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЛАС НАРОДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 09.09.2015 в 23:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол