Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 202-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", подписано от Лютви Местан в качеството му на представляващ партията, заведено под № 15 на 20 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Филиз Хакъева Хюсменова, Делян Славчев Пеевски, Неджми Ниязи Али, Илхан Ахмед Кючюк, Искра Димитрова Михайлова-Копарова, Станислав Димитров Анастасов, Айсун Айдънов Авджиев, Елисавета Георгиева Кехайова, Севим Исмет Мусак, Яшар Смаил Асан, Дениз Ремзи Хайрула, Андрей Любомиров Георгиев, Хами Ибрахимов Хамиев, Анна Емилова Благоева, Александър Несторов Несторов, Алисе Османова Хасанова и Мустафа Сали Карадайъ.

Към заявлението са приложени следните документи:

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.

По преписката е представено писмо с изх. № 90-03-275 от 22.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"  със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Филиз Хакъева Хюсменова
2. Делян Славчев Пеевски
3. Неджми Ниязи Али
4. Илхан Ахмед Кючюк
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
6. Станислав Димитров Анастасов
7. Айсун Айдънов Авджиев
8. Елисавета Георгиева Кехайова
9. Севим Исмет Мусак
10. Яшар Смаил Асан
11. Дениз Ремзи Хайрула
12. Андрей Любомиров Георгиев
13. Хами Ибрахимов Хамиев
14. Анна Емилова Благоева
15. Александър Несторов Несторов
16. Алисе Османова Хасанова
17. Мустафа Сали Карадайъ

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2014 в 02:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол