Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2025-МИ/НР
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Своге, Софийска област

Постъпила е жалба в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-104/07.09.2015 г. от упълномощен представител на партия „ГЕРБ" срещу Решение № 1875-МИ НР от 4 септември 2015 г. относно назначаването за председател на ОИК в община Своге лицето Атанас Ангелов Танев - предложение на коалиция „БСП лява България".

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по преписката по приемане на обжалваното решение и установи следното:

Видно от протокол № 234 от заседание на ЦИК на 4 септември 2015 г. комисията е гласувала с 12 гласа „за" от присъствали 14 предложението на партия „ГЕРБ" за назначаване за председател на ОИК в община Своге, а за секретар предложението на коалиция „БСП лява България".

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г., като действителната воля на комисията се разминава с изписването на състава на ОИК в община Своге.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като вместо т. 1 от Решение№ 1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК:

„1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ангелов Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
СЕКРЕТАР: Петьо Величков Паунов
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Емилова Гьошева
Светлана Михайлова Колева
Бойко Христов Йорданов
Мария Иванова Владимирова
Захаринка Иванова Аврамова
Милена Живкова Славкова
Йоана Пеьова Йорданова
Катя Йосифова Чобанова

 

Да се чете

„1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петьо Величков Паунов
СЕКРЕТАР: Атанас Ангелов Танев
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Емилова Гьошева
Светлана Михайлова Колева
Бойко Христов Йорданов
Мария Иванова Владимирова
Захаринка Иванова Аврамова
Милена Живкова Славкова
Йоана Пеьова Йорданова
Катя Йосифова Чобанова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 10.09.2015 в 00:28 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол