Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2038-МИ
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА", подписано от Боян Борисов Киров - представляващ коалицията, заведено под № 2 на 8 септември 2015 г. в регистъра на коалициите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за създаване на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" от 02.09.2015  г., подписано от представляващия партия „Българската левица" Маргарита Милева Милева, представляващия партия „Българска Работническо-Селска Партия" Тодор Стоянов Жеков и представляващия партия „Българска Работническа Партия /комунисти/" Иван Михайлов Воденичарски.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българската левица", издадено на 18.08.2015 г. от СГС -ТО, VІ-6 състав, по ф.д. № 252/2009 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Работническо-Селска Партия", издадено на 20.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-12 състав по ф.д. № 3078/1990 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Работническа Партия /комунисти/", издадено на 03.09.2015 г. от СГС - ТО, VІ-9 състав по ф.д. № 13833/2000 г.

5. Образци от подписите на представляващите съставните партии -3 бр.

6. Образци от подписите на представляващите коалицията Маргарита Милева Милева и Боян Борисов Киров

7. Образци от печатите на съставните партии - 3 бр.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-414 от 31.08.2015 г. на партия „Българската левица" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-431 от 21.08.2015 г. на партия „Българска Работническо-Селска Партия" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-458 от 27.08.2015 г. на партия „Българска Работническа Партия /комунисти/" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

11. Удостоверение с изх. № 318 от 09.09.2015 г. от Банка Пиреос България АД за новооткрита банкова сметка на името на партия Българска Работническо-Селска Партия, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА".

12. Информация за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА".

13. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3423 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" (БЛ, БРП/к/, БРСП).

Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката на списъка по т. 13, предвид което регистрацията на коалицията се извършва при условията на чл. 143, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 10.09.2015 в 00:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол