Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 204-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гоце Делчев, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-65 от 09.08.2011 г. от кмета на община Гоце Делчев, област Благоевград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 02.08.2011 г. и на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Гоце Делчев.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Гоце Делчев, изразено чрез неподписване на протокола от 03.08.2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гоце Делчев, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Георгиева Кехайова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ани Младенова Караметова - Мейзинева

 

СЕКРЕТАР:

Катя Благоева Кардашева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров Тосков

 

 

Иван АнгеловТюхков

 

 

Рая Стоянова Тунчева

 

 

Биляна Асенова Сарандева

 

 

Даниела Руменова Сайдина

 

 

Стоян Георгиев Лапчев

 

 

Василка Аспарухова Ячкова

 

 

Анелия Станимирова Шопова

 

 

Венета Петрова Итева

 

 

Мелихан Адем Дрил

 

 

Гюлфие Исмаил Джугданова

 

 

Мария Александрова Чолакова

 

 

Мария Иванова Икономова

 

 

Костадин Благоев Шопов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол