Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 205-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-152 от 11.08.2011 г. от кмета на община Трекляно, област Кюстендил, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Трекляно.

Не е постигнато съгласие по състава на ОИК в община Трекляно.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Трекляно, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Стоичков Икономов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимир Славчов Горов

 

СЕКРЕТАР:

Димка Михайлова Борисова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Любенов Илиев

 

 

Мария Любенова Зиновиева

 

 

Милада Ставрева Йосифова

 

 

Боян Боянов Александров

 

 

Светла Кирилова Китанова

 

 

Валентин Стоянов Темелков

 

 

Цветан Александров Стоев

 

 

Теменужка Георгиева Михайлова

 

 

Десислава Димитрова Илиева-

Чивийска

 

 

Теодора Георгиева Ангелова

 

 

Красимира Асенова Иванова

 

 

Десислава Симова Помпулуска

 

 

Елка Захариева Стоименова

 

 

Ангел Евгениев Ангелов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол