Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2052-ПВР/МИ
София, 05.10.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бобов дол, област Кюстендил, назначена с Решение № 421-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-916 от 04.10.2012 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Росица Борисова, за промяна в състава на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил. Предлага се за председател на ОИК - Бобов дол, да бъде преназначена Росица Димитрова Кехайова - досегашен член на ОИК, както и да бъде назначена Антония Кирилова Райчева за член на ОИК. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Димитрова Кехайова и Антония Кирилова Райчева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Росица Димитрова Кехайова, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Антония Кирилова Райчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2012 в 20:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол