Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2056-МИ
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП), подписано от Крум Борисов Захариев, заведено под № 65 на 8 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. образец от подписа на Крум Борисов Захариев;

2. образец от печата на партията;

3. удостоверение по ф.д. № 2809/1990 г. от 10.05.2005 г. на СГС;

4. пълномощно в полза на Любомир Георгиев Димитров.

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия констатира непълноти и съгласно изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК дава указания на Крум Захариев в срок до 18,00 ч. на 9 септември 2015 г да представи следните документи:

- удостоверение за актуално правно състояние на партията към 10 август 2015 г.;

- удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети;

- удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

- списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид.

В дадения срок в Централната избирателна комисия не са постъпили изискуемите по-горе документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 134 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 10.09.2015 в 01:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол