Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 206-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Струмяни, област Благоевград, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-138 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Струмяни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Весела Александрова Цомпова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Евалина Крумова Иванова

 

СЕКРЕТАР:

Марияна Николова Маркова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Атанасов Жежев

 

 

Елисавета Василева Делева

 

 

Радина Йорданова Андонова

 

 

Румен Фросчев Стоянов

 

 

Соня Благоева Тодорова

 

 

Антон Крумов Христов

 

 

София Костадинова Пенева

 

 

Николина Спасова Янева

 

 

Людмила Методиева Маникатова

 

 

Соня Георгиева Пискова

 

 

Биляна Йорданова Данаилова

 

 

Димитър Димитров Дългонски

 

 

Любка Миткова Тацкова

 

 

Светла Павлова Пецева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол