Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2063-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-118/10.09.2015 г. от Христо Стоянов Христов - упълномощен представител на ПП „АБВ" и коалиция „АБВ", за промяна в състава на ОИК в община Болярово, област Ямбол с предложение на мястото на Пролетка Райкова Петрова - член на ОИК, да бъде назначена Цветомира Петрова Калмукова, ЕГН ...

Към писмото са приложени: заявление от 09.09.2015 г. от Пролетка Райкова Петрова да бъде освободена като член на ОИК в община Болярово; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Цветомира Петрова Калмукова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Райкова Петрова като член на ОИК в община Болярово, област Ямбол.

НАЗНАЧАВА Цветомира Петрова Калмукова, ЕГН .., за член на ОИК в община Болярово, област Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 21:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол