Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2064-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-308 от 10.09.2015 г., с приложено предложение от Галин Славчев Костов - преупълномощен представител на партия „ГЕРБ" - Ямбол, за промяна в състава на ОИК - Ямбол, като на мястото на Гочо Петков Димов - председател на комисията, да бъде назначена Екатерина Антонова Янева - член на ОИК. На мястото на Екатерина Антонова Янева - член на ОИК, да бъде назначена за член на ОИК Ямбол Кристина Георгиева Генова - резервен член на ОИК.

Към предложението са приложени: уведомление от Гочо Петков Димов за прекратяване на правомощията му като председател на ОИК - Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Гочо Петков Димов - председател на ОИК Ямбол.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Екатерина Антонова Янева - досегашен член на ОИК Ямбол.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ямбол, област Ямбол Кристина Георгиева Генова - резервен член на ОИК Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 21:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол