Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2067-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балчик, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-117/10.09.2015 г. от Мехмед Расим - председател на партия Движение за права и свободи" в община Балчик, област Добрич, за промяна в състава на ОИК - Балчик, като на мястото на заместник-председателя на комисията Етем Ренгюналов Етемов е предложено да бъде назначена Есин Юзеир Адил като заместник-председател на ОИК в община Балчик.

Приложено е заявление за отказ от Етем Ренгюналов Етемов; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Есин Юзеир Адил.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Балчик, област Добрич, Етем Ренгюналов Етемов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Балчик, област Добрич, Есин Юзеир Адил, ЕГН ..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол