Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2067-ПВР/МИ
София, 22.10.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1143 от 19.10.2012 г. на ЦИК от ОИК - Иваново, с искане да бъде разрешено разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е направено във връзка със саниране на сградата на общинска администрация Иваново и временно прехвърляне на изборните книжа и материали в помещение на ОИК до приключване на ремонтните дейности. Поради малките размери на помещението на ОИК до края на деня изборните книжа и материали ще бъдат върнати в помещението, запечатано с хартиена лента и подпечатано с восъчния печат от комисията, определена с решение на ОИК и представител на общинска администрация.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Иваново, достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка със саниране сградата на общинска администрация Иваново и временно прехвърляне на изборните книжа и материали в помещение на ОИК.
Достъпът до помещението да се осъществи в присъствието на поне трима (или повече) членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.
След преместване на изборните книжа и материали в помещението на ОИК последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с печата на ОИК, като се съставя протокол по реда на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. на ЦИК. Протоколът и хартиената лента се подписват от определените с решение на ОИК членове за отваряне на помещението по чл. 242, ал. 7 от ИК и преместване на изборните книжа и материали.
Връщането на преместените изборни книжа и материали обратно в помещението по чл. 242, ал. 7 от ИК се извършва незабавно след извършване на ремонтните дейности и в присъствието на определените с решение на ОИК членове. Помещението се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
За всяко отваряне и запечатване на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.10.2012 в 09:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол