Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2068-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив

Постъпило е заявление с вх. № МИ-06-278/10.09.2015 г. от Катя Николаева Попова - упълномощен представител на партия „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Първомай, като на мястото на Елена Йорданова Благоева - председател на комисията, да бъде назначена Руска Петрова Димова и на мястото на Димитър Петков Янчолов - член на комисията, да бъде назначена Снежана Николова Недева.

Към заявлението са приложени: заявление от Елена Йорданова Благоева за освобождаването й като председател на комисията и заявление от Димитър Петков Янчолов за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Руска Петрова Димова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Първомай, област Пловдив, Елена Йорданова Благоева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Първомай, област Пловдив, Димитър Петков Янчолов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Първомай, област Пловдив, Руска Петрова Димова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Първомай, област Пловдив, Снежана Николова Недева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол