Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 207-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение по чл. 365, ал. 1, т. 2 от ИК от Силвия Миткова Иванова, представляваща Инициативен комитет, регистриран с Решение № 91-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК, заведено под № 14 на 18 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България. Със същото се предлага на ЦИК да регистрира за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България като независим кандидат Виктор Тенчев Папазов.

Към предложението са приложени следните документи:

- заявление по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата - 1 бр.

- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидата - 1 бр.

- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата - 1 бр.

От протокол от 22 април 2014 г. с вх. № ЕП-04-03-60 от 22.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Виктор Тенчев Папазов, се установява спазването на разпоредбата на чл. 369 от ИК за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи кандидатурата на Виктор Тенчев Папазов. По преписката е представено и писмо с вх. № ЕП-04-03-54 от 22.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидата със заключение, че Виктор Тенчев Папазов отговаря на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 365 и 367 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на независимия кандидат Виктор Тенчев Папазов, предложен от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА Виктор Тенчев Папазов, ЕГН ..., като независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет.

2. На регистрирания кандидат да се издаде удостоверение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2014 в 02:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол