Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 209-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц в качеството й на представляващ партията, заведено под № 26 на 22 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, Росица Борянова Кашикова, Грета Борисова Ганева, Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова, Албена Спасова Мирчева, Христо Крумов Станчев, Филип Александров Александров и Асен Йорданов Пачеджиев.

Към предложението са приложени следните документи:

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 8 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 8 бр.;

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 8 бр.

С писмо изх. № ЕП-04-03-64 от 22.04.2014 г. преписката е изпратена на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка на кандидатската листа на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351 ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25  май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц
2. Росица Борянова Кашикова
3. Грета Борисова Ганева
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова
5. Албена Спасова Мирчева
6. Христо Крумов Станчев
7. Филип Александров Александров
8. Асен Йорданов Пачеджиев

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2014 в 02:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол