Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2094-МИ
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК за подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от ОИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 46 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Приложение № 1 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

1. В публичните регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети се създава нова колона 3 в заглавието на която се изписва: "вид избор, община/район/кметство".

2. Обяснителният текст към колона 3 на всеки един от регистрите се допълва с нов текст, както следва: „Колона 3 - Вид избор, община/район/кметство. В тази колона се изписва вида избор според решението за регистрация на ОИК (общински съветници, кмет на община, район или кметство) и наименованието на общината, района или кметството. Когато с решението си ОИК е регистрирала партия, коалиция или местна коалиция в повече от един район/кметство, се изписват наименованията на районите/кметствата посочени в решението."

3. Колони 3, 4 и 5, съответно указанията, се преномерират и стават 4, 5 и 6.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:34 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол