Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 210-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", подписано от Марина Сергеевна Драгомирецкая в качеството й на представляващ партията, заведено под № 23 на 21 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Минчо Христов Куминев, Марина Сергеевна Драгомирецкая, Красина Петрова Демирева, Александър Панайотов Каракачанов, Сашо Миланов Милчев, Силвия Антонова Владимирова, Ирена Станиславова Борисова, Павел Джованов Чемишанов, Лиляна Добрева Петкова, Атанас Димитров Шмидт, Ивелина Димитрова Цветкова, Вероника Йонкова Георгиева, Огнян Кръстев Ковачев, Илиян Пламенов Пътев, Татяна Панайотова Ваклинова, Пенка Георгиева Харизанова и Спартак Костов Кънев.

Към предложението са приложени следните документи:

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.

С писмо изх. № ЕП-04-03-58 от 22.04.2014 г. преписката е изпратена на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка на кандидатската листа на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351 ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25  май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Минчо Христов Куминев
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая
3. Красина Петрова Демирева
4. Александър Панайотов Каракачанов
5. Сашо Миланов Милчев
6. Силвия Антонова Владимирова
7. Ирена Станиславова Борисова
8. Павел Джованов Чемишанов
9. Лиляна Добрева Петкова
10. Атанас Димитров Шмидт
11. Ивелина Димитрова Цветкова
12. Вероника Йонкова Георгиева
13. Огнян Кръстев Ковачев
14. Илиян Пламенов Пътев
15. Татяна Панайотова Ваклинова
16. Пенка Георгиева Харизанова
17. Спартак Костов Кънев

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2014 в 02:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол