Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2108-МИ
София, 11.09.2015

ОТНОСНО: процедури за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ЦИК и ОИК в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 по аргумент на § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с § 5, т. 6, буква „а" от Изборния кодекс и Решение № 2095-МИ от 10 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Основни положения

1.1. Централната избирателна комисия провежда жребий за партиите и коалициите. Номерът, определен чрез жребия в Централната избирателна комисия, се ползва от партиите и коалициите в ОИК, когато са регистрирани със същото наименование и със същия състав. Същите не участват в жребия в ОИК.

1.2. Общинските избирателни комисии провеждат жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство. В него участват местни коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати, без да се повтарят.

1.3. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия местна коалиция или независим кандидат.

1.4. При идентичност на местните коалиции, регистрирали кандидати за общински съветници или за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.

1.5. Когато партия или коалиция (включително местна коалиция) не е регистрирала кандидатска листа в някой от изборните райони на територията на общината, в бюлетината за този вид избори не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

2. Процедура за провеждане на жребий в ЦИК

2.1. Процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера на регистрираните партии и коалиции в бюлетината за гласуване за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от ЦИК се провежда, както следва:

2.2. В една кутия се поставят 19 еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК и без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК".

2.3. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ЦИК партия или коалиция. Наименованията на партиите и коалициите се изписват, както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „Партии и коалиции ".

2.4. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции. Кутията се обозначава с надпис: "Номера".

2.5. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.

2.6. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция.

2.7. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за изборите за общински съветници и за кметове.

2.8. Гореописаната процедура се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

2.9. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и се отпечатва върху бюлетините и на протоколите на СИК и ОИК в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

2.10. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

2.11. Определеният чрез този жребий номер на партия или коалиция се вписва и в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато тази партия или коалиция е регистрирана пред ОИК със същото наименование и състав.

 

3. Процедура за провеждане на жребий от ОИК

3.1.Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председател или от секретаря на комисията.

3.2. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК, и без плик с името на водещия процедурата по жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

3.3. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на местна коалиция, регистрирала кандидат/и в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници, за кмет на община, за кметове на райони  или за кметове на кметства) и без да се повтаря. Отстраняват се от жребия всички партии и коалиции, регистрирани в ЦИК със същото наименование и състав и в ОИК. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за всички видове избори. Наименованието на местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ".

3.4. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер по-голям от номера, който е бил изтеглен последен при жребия в ЦИК във възходящ ред. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „НОМЕРА".

3.5. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

3.6. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „НОМЕРА" плик, съдържащ номер, под който местната коалиция или независимият кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

3.7. Гореописаната процедура се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

4. Резултати от жребиите и обявяване

4.1. Резултатът от проведения жребий в Централната избирателна комисия се обявява с решение на ЦИК.

4.2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

4.3.Тегленето на жребия ще се проведе на 18 септември 2015 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София".

4.4. Резултатът от жребия, проведен в ОИК, се обявява с решение на ОИК.

4.5. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

4.6.Тегленето на жребия да се проведе не по-късно от 23 септември 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Мястото, датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2015 в 21:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол