Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2116-ПВР/МИ
София, 15.02.2013

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 102 от 08.02.2013 г. от Мария Димитрова Копанарова-Тасева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Разлог, област Благоевград. Предлага се на мястото на Живко Георгиев Татарски - член на ОИК, да бъде назначена Маргарита Георгиева Татарска. Към заявлението са приложени: заявление от Живко Георгиев Татарски за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Георгиева Татарска; 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Разлог, област Благоевград, Живко Георгиев Татарски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разлог, област Благоевград, Маргарита Георгиева Татарска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.02.2013 в 17:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол