Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2118-МИ/НР
София, 11.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лясковец, област Велико Търново

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-297 от 09.09.2015 г. от ОИК - Лясковец, с приложено предложение от Михаил Николаев Михайлов - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи", за промяна в състава на ОИК - Лясковец. Предлага се на мястото на Мехмед Ахмедов Алиев - член на комисията, да бъде назначена Петранка Москова Пърнецова.

Към предложението са приложени: предложение от Мехмед Ахмедов Алиев за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петранка Москова Пърнецова; пълномощни - 2 бр. Документите са постъпили в оригинал в Централната избирателна комисия на 11.09.2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-306 от 10.09.2015 г. от ОИК - Лясковец, с приложено заявление от Гергана Георгиева Димитрова - секретар на ОИК - Лясковец, да бъде освободена от длъжността секретар, поради здравословни причини. Документите са постъпили в оригинал на 11.09.2015 г.

В административната преписка по назначаване на ОИК - Лясковец, се съдържа предложението на коалиция „Реформаторски блок", от което е видно, че Гергана Георгиева Димитрова е предложена за секретар на ОИК от коалиция „Реформаторски блок", а за резервен член е посочено лицето Божидар Тодоров Табаков. В преписката се съдържат в оригинал декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Божидар Тодоров Табаков и копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Гергана Георгиева Димитрова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Мехмед Ахмедов Алиев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Божидар Тодоров Табаков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Петранка Москова Пърнецова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2015 в 21:39 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол