Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2121-ПВР/МИ
София, 15.02.2013

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № 115/14.02.2013 г.. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на Деница Божидарова Петкова-Техада - член на ОИК, да бъде назначена Десислава Радкова Вутова. Към предложението са приложени: молба от Деница Божидарова Петкова-Техада за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Радкова Вутова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Деница Божидарова Петкова-Техада, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Десислава Радкова Вутова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.02.2013 в 17:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол