Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2123-МИ/НР
София, 11.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борино, област Смолян

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-348 от 1.09.2015 г. от Мустафа Карадайъ - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи", за промяна в ОИК - Борино. Предлага се на мястото на Мюмюн Мустафа Юсуф - член на комисията, да бъде назначен Зекир Джамалов Велиев.

Към предложението са приложени: писмо от Мюмюн Юсуф за освобождаването му като член на комисията; заявление от Зекир Джамалов Велиев, че желае да бъде назначен за член на ОИК - Борино; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Зекир Джамалов Велиев, удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Борино, област Смолян, Мюмюн Мустафа Юсуф, ЕГН...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Борино, област Смолян, Зекир Джамалов Велиев, ЕГН...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 10:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол