Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2125-ПВР/МИ
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-259 от 03.09.2015 г. от Елмира Асенова Гюрова - член на ОИК - Рудозем да бъде освободена като член на ОИК - Рудозем, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Рудозем, се установи, че с Решение № 300-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК Елмира Асенова Гюрова е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Елмира Асенова Гюрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол