Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2134-МИ
София, 20.02.2013

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „АТАКА” за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „АТАКА", подписано от Волен Николов Сидеров в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 20 февруари 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.02.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; удостоверение № 48-00-392 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено копие - 1 страница, „Годишен финансов отчет за 2011 г. на политическа партия АТАКА" с положен печат на същата страница - фотокопие на вх. № 48-00-844 от 30.03.2012 г.; пълномощно от представляващия партията Волен Николов Сидеров в полза на Николай Веселинов Александров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 48-МИ от 3 август 2011 г. и притежава удостоверение № 9 от 3 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Така представените документи не отговарят на изискванията на Решение № 2107-МИ от 6 февруари 2013 г. на ЦИК и не са изпълнени изискванията и на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс към заявлението да е приложено удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от ИК, а именно удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години. Не е представено удостоверение от Сметната палата за представен финансов отчет на партията за 2011 г.

В подкрепа на представения за гласуване проект на решение пред Централната избирателна комисия от присъствали в залата 13 членове на ЦИК за предложението за отказ за допускане до участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, на политическа партия „АТАКА" гласуваха 6 членове на ЦИК, а против отказа от допускане до участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, гласуваха 7 членове на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс е налице отказ поради липса на необходимото мнозинство за приемане на решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.02.2013 в 20:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол