Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2137-ПВР/МИ
София, 20.02.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 127/19.02.2013 г.. от Димитър Денев Димитров - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Ветово, за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на местата на Яница Кирова Рачева и Теодора Тошева Тодорова-Неделчева - членове на ОИК, да бъдат назначени Девора Неделчева Димитрова и Любка Димитрова Любенова. Към предложението са приложени: заявления от Яница Кирова Рачева и Теодора Тошева Тодорова-Неделчева за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти, копия от дипломите за завършено висше образование на Девора Неделчева Димитрова и Любка Димитрова Любенова и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Яница Кирова Рачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Теодора Тошева Тодорова-Неделчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Девора Неделчева Димитрова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Любка Димитрова Любенова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.02.2013 в 20:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол