Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2138-МИ
София, 22.02.2013

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „АТАКА” за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „АТАКА", подписано от Волен Николов Сидеров в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 20 февруари 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.02.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; удостоверение № 48-00-392 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено копие - 1 страница, „Годишен финансов отчет за 2011 г. на политическа партия АТАКА" с положен печат на същата страница - фотокопие на вх. № 48-00-844 от 30.03.2012 г.; пълномощно от представляващия партията Волен Николов Сидеров в полза на Николай Веселинов Александров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 48-МИ от 3 август 2011 г. и притежава удостоверение № 9 от 3 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Допълнително в открито съдебно заседание на 22.02.2013 г. по адм.д. № 2573 по описа на Върховния административен съд за 2013 г.ПП „АТАКА" е представила удостоверение с № 48-00-081 от 22.01.2013 г. от Сметната палата, от което е видно, че ПП „АТАКА" е внесла годишния си финансов отчет за 2011 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. С решение № 2606 от 22.02.2013 г. ВАС е отменил Решение № 2134-МИ от 20.02.2013 г. на ЦИК и е върнал преписката на Централната избирателна комисия за ново произнасяне съобразно указанията в мотивите на посоченото решение и представеното удостоверение с № 48-00-081 от 22.01.2013 г. от Сметната палата.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „АТАКА" за участие в частичния избор за кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „АТАКА" за участие в частичния избор за кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.02.2013 в 20:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол