Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2139-МИ
София, 22.02.2013

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, насрочени на 7 април 2013 г.на политическа партия

С Решение № 2133-МИ от 20.02.2013 г. политическа партия „Национал-демократична партия" е регистрирана за участие в частичните избори за кмет на кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, насрочени на 7 април 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

С писмо изх. № АУ01-505 от 22.02.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е върната проверката на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национал-демократична партия". От протокол от 22.02.2013 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национал-демократична партия" в ЦИК се установяват 6870 коректни записи за избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Не са налице изискванията на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

С оглед на това и на основание чл. 90, ал. 5 от ИК извършената регистрация на политическа партия „Национал-демократична партия" следва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „Национал-демократична партия" за участие в частичните избори за кмет на кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, насрочени на 7 април 2013 г., извършена с Решение № 2133-МИ от 20.02.2013 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 81 от 20.02.2013 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.02.2013 в 20:33 часа

* отменено с Решение № 2717 от 26.02.2013 г. на ВАС

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол