Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2141-ПВР/МИ
София, 27.02.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпили са предложения с вх. № 162/27.02.2013 г.. от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „ДПС" - гр. Ветово, и вх. № 163/27.02.2013 г. от Димитър Денев Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Тезджан Хамидова Ангелова - член на ОИК, да бъде назначен Ерол Зейти Юсеин и на мястото на Хатидже Мехмедова Узунова - член на ОИК, да бъде назначен Деню Димитров Денев. Към предложението са приложени: заявление от Тезджан Хамидова Ангелова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Ерол Зейти Юсеин и 2 бр. пълномощни; заявление от Хатидже Мехмедова Узунова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от липна карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Деню Димитров Денев; 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Тезджан Хамидова Ангелова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Ерол Зейти Юсеин, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Хатидже Мехмедова Узунова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Деню Димитров Денев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.02.2013 в 16:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол