Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2144-ПВР/МИ
София, 01.03.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Враца, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № 164 от 27.02.2013 г. от Общинска избирателна комисия - Враца, относно промени в ОИК - Враца, област Враца. Към писмото са приложени: решение № 398-МИ от 13.02.2013 г. на ОИК - Враца; предложение от Васил Драганов - упълномощен представител на „Българска социалистическа партия"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Петър Василев Войков; копие от диплома за завършено висше образование на Петър Василев Войков; заверено копие от пълномощно. В изпълнение на указания допълнително в ЦИК са представени предложение от Васил Драганов в качеството му на упълномощен представител на „Коалиция за България"; копие от пълномощно от представляващия „Коалиция за България" в полза на Васил Драганов, както и протокол от заседание на ОИК - Враца, от 13 февруари 2013 г.

Видно от протокол от 13 февруари 2013 г. на ОИК - Враца, и решение № 398-МИ от 13.02.2013 г. на ОИК - Враца, Галина Илиева Кирилова, назначена за член на ОИК с Решение № 295-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, не е участвала в заседания на общинската избирателна комисия в периода от м. януари до 13 февруари 2013 г. От посочените документи, както и от предложението на упълномощения представител на „Коалиция за България" е видно, че с отсъстващата Галина Кирилова общинската избирателна комисия и местното ръководство на коалицията не са успели да установят контакт на посочените от нея телефони и адрес през този период.

Налице е хипотезата на чл. 30, ал. 11 от Изборния кодекс, тъй като се установява, че Галина Кирилова не е участвала в заседанията на комисията повече от 30 дни и следва да бъде заместена от член, предложен от съответната коалиция от партии, временно за периода, в който не изпълнява правомощията си. В този случай Централната избирателна комисия трябва да назначи за член на ОИК - Враца, лицето Петър Василев Войков, предложен от „Коалиция за България".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 30, ал. 11, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Петър Василев Войков, ЕГН ..., за член на ОИК - Враца, за периода, в който Галина Илиева Кирилова, ЕГН ..., не изпълнява правомощията си.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.03.2013 в 17:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол