Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2145-ПВР/МИ
София, 01.03.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца

Постъпили са предложения с вх. № 174/01.03.2013 г. в ЦИК от Петър Комитски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Криводол, и вх. № 175/01.03.2013 г. от Илиян Стефанов Грънчаров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за промени в ОИК - Криводол. Към предложението са приложени: заявление от Петранка Владимирова Петрова за освобождаването й като член на ОИК - Криводол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Аксиния Владимирова Петрова; копие от диплома за висше образование на Аксиния Владимирова Петрова; пълномощно в полза на Петър Комитски; заявление от Теодора Иванова Тодорова за освобождаването й като член на ОИК - Криводол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Теодора Теодорова Стоянова; копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Теодорова Стоянова и европейско дипломно приложение от Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов; пълномощно в полза на Борислав Банчев и пълномощно в полза на Илиян Грънчаров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Криводол, област Враца, Петранка Владимирова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Криводол, област Враца, Аксиния Владимирова Петрова, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Криводол, област Враца, Теодора Иванова Тодорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Криводол, област Враца, Теодора Теодорова Стоянова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.03.2013 в 17:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол