Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 216-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „АТАКА", подписано от Волен Николов Сидеров в качеството му на представляващ партията, заведено под № 20 на 21 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Волен Николов Сидеров, Десислав Славов Чуколов, Магдалена Ламбова Ташева, Станислав Тодоров Станилов, Павел Димитров Шопов, Явор Божилов Нотев, Георги Михайлов Сенгалевич, Румен Атанасов Ваташки, Емил Тодоров Лилов, Михаил Петров Михайлов, Гроздан Иванов Иванов, Мирослав Петров Славчев, Атанас Генчев Атанасов, Стоян Стаматов Пенев, Борислав Костадинов Киряков, Добрин Райков Чайлев и Георги Борисов Ковачки.

Към предложението са приложени следните документи:

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.

С писмо изх. № ЕП-04-03-52 от 22.04.2014 г. преписката е изпратена на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка на кандидатската листа на политическа партия „АТАКА" дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на политическа партия „АТАКА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25  май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Волен Николов Сидеров
2. Десислав Славов Чуколов
3. Магдалена Ламбова Ташева
4. Станислав Тодоров Станилов
5. Павел Димитров Шопов
6. Явор Божилов Нотев
7. Георги Михайлов Сенгалевич
8. Румен Атанасов Ваташки
9. Емил Тодоров Лилов
10. Михаил Петров Михайлов
11. Гроздан Иванов Иванов
12. Мирослав Петров Славчев
13. Атанас Генчев Атанасов
14. Стоян Стаматов Пенев
15. Борислав Костадинов Киряков
16. Добрин Райков Чайлев
17. Георги Борисов Ковачки

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „АТАКА".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2014 в 03:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол