Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2166-МИ/НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Любимец, област Хасково

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-424 от 14.09.2015 г. от Анастас Анастасов - кмет на община Любимец, с приложено към него предложение от Димитър Димов Митев - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", за промяна в състава на ОИК - Любимец, област Хасково. Предлага се на мястото на Марияна Иванова Илчева - член на комисията, да бъде назначена Валерия Войнова Христова.

Към предложението са приложени: заявление от Марияна Иванова Илчева за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Валерия Войнова Христова, копие на пълномощно в полза на Димитър Димов Митев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Любимец, област Хасково, Марияна Иванова Илчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Любимец, област Хасково, Валерия Войнова Христова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 00:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол