Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2169-ПВР/МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе (2011 г.), област Бургас

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-148/14.09.2015 г. от Станислава Георгиева - общински координатор на ПП „ГЕРБ", Сунгурларе, за промяна в състава на ОИК - Сунгурларе, назначена с Решение № 255-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на Жана Юлиянова Топчиева - председател на ОИК, да бъде назначен Тодор Чанев Георгиев, а на мястото на Недка Ганева Христова да бъде назначена Антония Борисова Скендерова.

Към предложението са приложени: заявления от Жана Юлиянова Топчиева и Недка Ганева Христова за освобождаването им от състава на ОИК; декларации по по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Тодор Чанев Георгиев и Антония Борисова Скендерова; 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Жана Юлиянова Топчиева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Недка Ганева Христова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Тодор Чанев Георгиев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Антония Борисова Скендерова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 00:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол