Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2170-МИ/НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Михаел Игнатов, заместник-областен координатор на партия „Движение България на гражданите“ – Добрич, част от коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК в община Добрич

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Михаел Игнатов, заместник-областен координатор на партия „Движение България на гражданите" - Добрич, част от коалиция „Реформаторски блок", срещу решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК в община Добрич, с което е прието постъпилото от същия заявление относно нарушение на изборното законодателство на 4 септември 2015 г. от Детелина Николова - кмет на община Добрич, за неоснователно.

Жалбата е подадена на 9 септември 2015 г. чрез ОИК - Добрич, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Добрич, комплектувана с вх. № МИ-15-371от 12.09.2015 г. и е постъпила в оригинал. Към преписката са приложени в оригинал първоначалното заявление от жалбоподателя, постъпило в ОИК - Добрич, с вх. № 7/08.09.2015 г. в 11,30 ч.; заверено копие от решение № 7-МИ от 08.09.2015 г. на ОИК - Добрич; заверено копие от протокол № 2 от 08.09.2015 г. на ОИК - Добрич.

С първоначално подаденото заявление фактически жалбоподателят е подал сигнал за нарушение на изборното законодателство на 4 септември 2015 г., което се изразява в използването от Детелина Николова - кмет на община Добрич, на пресслужбата на общината, за изявления по повод кандидатирането и отново за кмет. Заявено е оплакване за нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК. Общинската избирателна комисия е оставила заявлението без уважение с решение № 7-МИ от 08.09.2015 г. като неоснователно.

Съгласно чл. 175 от ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Съгласно чл. 185, ал. 1 от ИК сигнали за предизборна агитация извън периода на предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Предвид гореизложеното общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да разгледа подадения сигнал, а е била длъжна да изпрати постъпилото заявление по компетентност на областния управител на област Добрич. Така постановеното решение е недопустимо.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК - Добрич, като недопустимо.

Изпраща преписката по компетентност на областния управител на област Добрич.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 01:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол