Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2179-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" подписано от Николай Георгиев Цонев - председател и представляващ партията, и заведено под № 26 на 14 септември 2015 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА". Позицията на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" е следната: „Ние сме ЗА дистанционното гласуване по електронен път при осигурена тайна на вота и сигурност на резултатите.

Предимството на този вид гласуване е, че е в състояние да повиши избирателната активност, да намали разходите, отделяни за провеждане на избори, да повиши доверието на избирателите, да засили интереса на гласоподавателите към политическата система и да гарантира възможно най-демократичен изборен процес.

Дистанционното гласуване по електронен път, също така, ще спомогне за постигане на по-истински вот, чрез премахване възможността за подправянето му".

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1883-МИ от 4 септември 2015 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

 

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 00:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол