Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2180-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" подписано от Мариана Христова Христова - председател и представляващ партията, и заведено под № 27 на 14 септември 2015 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" е следната: „Въпреки промяната в начина на гласуване, основните принципи за осъществяване на гласуването трябва да си останат осигуряване на един глас за всеки избирател, запазване тайната на вота, точност при гласуване, сигурност на системата и предотвратяване на измами. Чрез упражняване на дистанционно гласуване по електронен път съществува огромен риск за погазване на тези принципи. Аргументите ни против този вид гласуване са разделени в три основни категории: проблеми с технологията, възможности за измами и защита на избирателите и техния вот".

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 2049-МИ от 9 септември 2015 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" с алтернативна позиция на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция на въпроса на националния референдум - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 00:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол