Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2195-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет инициативен комитет „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ МАНИПУЛАЦИЯТА „ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Ангел Иванов Гаджев

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 16 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Ангел Иванов Гаджев. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, както следва: Ангел Иванов Гаджев, Соня Иванова Иванова, Иван Иванов Стамболиев, Наталия Бонева Петрова-Динева, Цветина Иванова Ташева-Търчийска, Надя Иво Петелова,Стилиян Николов Иванов, Максим Генов Велков, Жасмина Иванова Христова, Светослав Щерев Николов, Виолета Тошева Соколова-Милева, Надка Стоянова Иванова, Галина Григорова Миладинова, Иван Маринов Иванов, Ангел Ангелов Гаджев, Ася Ангелова Цветанова, Стефан Димитров Бъчваров, Нина Захариева Гергова, Валентин Методиев Васильовски, Гани Иво Петелов и Емил Любенов Симов, и е заявено искане за регистрация на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция по въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Това гласуване не гарантира:

1. Тайната на вота.

2. Няма техническа и правна възможност и гаранции срещу пробив на системата и манипулации.

3. Ще улесни контролирания и купен вот.

4. Носи заплаха за националната сигурност.

Към заявлението са приложени следните документи: решение от 30.08.2015 г. за създаване на инициативен комитет „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ МАНИПУЛАЦИЯТА „ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ" за участие в информационно-разяснителната кампания на референдума на 25 октомври 2015 г. в подкрепа на алтернативната позиция по въпрос на националния референдум „НЕ", в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, определен е представляващ инициативния комитет Ангел Иванов Гаджев, който е определен и като лице, отговарящо за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с произвеждане на референдума. Ангел Гаджев е определен и като лице, което ще открие банкова сметка и на инициативния комитет. Решението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Приложени са също образец от подписа на членовете на инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; договор за новооткрита банкова сметка от Първа инвестиционна банка АД; подписка със заявени 2848 гласоподаватели в подкрепа на регистрацията на инициативния комитет, съдържаща три имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА при условията на незавършена процедура по проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, в състав:

 

1. Ангел Иванов Гаджев - представляващ ИК
2. Соня Иванова Иванова
3. Иван Иванов Стамболиев
4. Наталия Бонева Петрова-Динева
5. Цветина Иванова Ташева-Търчийска
6. Надя Иво Петелова
7. Стилиян Николов Иванов
8. Максим Генов Велков
9. Жасмина Иванова Христова
10. Светослав Щерев Николов
11. Виолета Тошева Соколова-Милева
12. Надка Стоянова Иванова
13. Галина Григорова Миладинова
14. Иван Маринов Иванов
15. Ангел Ангелов Гаджев
16. Ася Ангелова Цветанова
17. Стефан Димитров Бъчваров
18. Нина Захариева Гергова
19. Валентин Методиев Васильовски
20. Гани Иво Петелов
21. Емил Любенов Симов

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., с алтернативна позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 01:06 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол